Välkommen till Svealandstrafiken AB

Svealandstrafiken AB utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanland. Vi gör detta i egen regi eller via någon av de underentreprenörer vi har ramavtal med. Svealandstrafiken AB finns idag representerad i Västerås, Örebro, Fagersta, Köping och Sala. Från den 1 januari 2018 ägs bolaget gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län. Från och med hösten 2019 kommer Svealandstrafiken AB att trafikera stadstrafiken i Örebro samt regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.


Följ oss på LinkedIn

Res tryggt med oss!

På Svealandstrafiken prioriterar vi säkerheten och har ett av dom högsta betygen från Svensk Bilprovning.

Kontakta oss