Historia

Bussägarna C O Karlsson (till höger) och A P Bernström. Källa: "Busstrafiken i Västerås 60 år"

Bussägarna C O Karlsson (till höger) och A P Bernström. Källa: "Busstrafiken i Västerås 60 år"

På 1920-talet började det bedrivas omnibustrafik i Västerås samt till och från Västerås av familjeföretaget Västerås Omnibusaktiebolag. 

Så började det Bussägarna C O Karlsson (till höger) och A P Bernström framför första bussen vid en provtur i början av maj 1920. Bussen en FIAT blå till färgen hade en 4 cyl bensinmotor på 45 hkr och hårdgummi­belagda järnhjul. Bussen tog 23 passagerare. Passagerarutrymmet beskrevs som "Kupan är elegant och trevligt inredd med stoppade soffor. Källa: "Busstrafiken i Västerås 60 år"

Tidtabell. Källa: "Busstrafiken i Västerås 60 år"

Tidtabell. Källa: "Busstrafiken i Västerås 60 år"

Den kommande "omnibustrafiken" omskrevs i Vestmanlands Läns Tidning (VLT) både fredagen den 30 april och lördagen 1 maj.
"Omnibustrafiken i Västerås kommer att taga sin början så snart ske kan. Någon bestämd tidpunkt kan ännu inte uppgivas. Omnibusen anlände hit under gårdagen från Stockholm." Busstrafiken annons­erades första gången i VLT 22 maj. Måndagen den 24 maj startade den reguljära trafiken. Källa: "Busstrafiken i Västerås 60 år"

Den 1 april 1940 övertogs verksamheten av Västerås Stad och man fortsatte då i samma namn. 

AB Västerås Lokaltrafik som bildades i december 1971 är sedan december 2012 ägdes av Region Västmanland fram till den 1 januari 2018.

Från den 1 januari 2018 ägs Svealandstrafiken AB gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län. Från och med hösten 2019 kommer Svealandstrafiken AB att trafikera stadstrafiken i Örebro samt regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.

 

Svealandstrafiken AB har bedrivit sin verksamhet i nuvarande anläggningar i Västerås sedan invigning 1982, i Sala sedan juni 1981, i Fagersta sedan januari 1982 och i Köping sedan 1984.