Integritetspolicy

Svealandstrafiken ABs integritetspolicy beskriver vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du som kund har.

Vi respekterar din integritet och din rätt till kontroll av dina personuppgifter och säkerställer detta genom att uppfylla Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om GDPR på datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

 

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig (kostnadsfritt 1 gång/år). Begäran ska vara skriftlig och personlig samt innehålla uppgift om ditt namn och personnummer. 

Begäran skickas till:

Dataskyddsombud
Svealandstrafiken AB
Retortgatan 7
721 30 VÄSTERÅS

Eller e-post: dpo@svealandstrafiken.se

 

Vår integritetspolicy, i sin helhet, kan läsas här.