Hållbarhet

Svealandstrafikens miljöarbete

Svealandstrafiken AB ska verka för en så låg miljöpåverkan som möjligt vid planering av trafik, reparation och underhåll av fordon, inklusive tvätt, rengöring, fordonsuppställning samt verkstads-, servicehalls- och fastighetsdrift.

 
Svealandstrafikens egenkontroll är ett ständigt arbete pågående i fyra steg. Arbetet med egenkontrollen utförs systematiskt av Svealandstrafiken med fokus på att ha kontroll över verksamheten ur miljösynpunkt och förbättra kontrollen. Arbetet fungerar på samma sätt som de metoder och verktyg som används i miljöledningssystem t.ex. ISO 14001. 
  • Planera verksamheten med avseende på miljöpåverkan.
  • Genomför kontrollen av verksamheten.
  • Följ upp resultat av kontrollen
  • Förbättra kontrollen. 
Vårt moderna samhälle ställer höga krav på mobilitet, vilket har gett upphov till ett ökat resande. Resandet är dock oftast inget mål i sig, utan ett medel för att kunna utföra en aktivitet. Man måste vara medveten om att all trafik stör miljön och förbrukar resurser. Därför gäller det att resandet sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.
 
 
Svealandstrafiken AB vill verka för
  • Att få fler att åka kollektivt med god säkerhet och komfort
  • Att göra fordonen och drivmedlen miljövänligare
 
Låt oss åka tillsammans - För en bättre miljö