Biogas-Elhybridbuss

Vi har varit leadpartner i ett EU finansierat biogasprojekt. Som resultat av det så har vi en biogaselhybridbuss i linjetrafik sedan årsskiftet 2014/2015. Drivlinan i denna buss är el och uppvärmningen drivs av biogas.