Biogas

Biogasbuss - med miljö i tanken 

Nu finns det 157 biogasfordon i våran vagnpark. 
Två anläggningar för framställning av biogas som fordonsbränsle finns vid  Gryta avfallsstation i Västerås.

Biogasen framställs ur organiskt avfall och vallgrödor. Den används främst som drivmedel för bussar, sopfordon och personbilar. Den uppgraderade biogasen går via rörledningar i marken till Svealandstrafiken AB bussdepå på Retortgatan i Västerås, där man fyller på bussarnas tankar.

Även på våra tre depåer har vi tankning för biogas.
Biogasbussarna kan bara drivas med gas. Därför finns en reservtank med naturgas vid bussdepån i Västerås ifall biogasen tar slut.

Det som skiljer en biogasbuss från en dieselbuss är framförallt tanken och i viss mån motorn. En biogasbuss behöver en mycket stor tank för att rymma all den gas som behövs för en dags körning. Tanken är placerad på taket för att inte stjäla utrymme för passagerarna. Mängden gas som en buss kan tanka motsvarar ungefär 45 - 75 mils körning beroende på bussmodell.