Örebro Bettorp

Depå Bettorp

Skottvägen 12
703 69 Örebro

Tel nr. 019-760 63 00

Epost: kommunikation@svealandstrafiken.se