Administration

 

På administrationen utförsen mängd olika arbeten fördelade på olika avdelningar.

På Trafikavdelningen arbetar t.ex Trafikledare. Deras främsta uppgift är att leda och övervaka trafiken och finnas som stöd för förarna och vara länk till exempelvis verkstaden. Här finns även Trafiksupport som bl.a arbetar med hittegods, kundsynpunkter, kontrollanter och försäkringsärenden.

På Kommunikation, Information och IT arbetar man, förutom med intern och extern information, även med bl.a varumärkesfrågor och IT.

På Planering och Upphandling arbetar trafikplanerare och en projektledare. I arbetsuppgfterna ingår bl.a planering av stadstrafiken i Västerås och den linjelagda trafik som våra underentreprenörer kör. Här sköts även uppföljning av våra trafikavtal.

På Tekniska avdelningen arbetar man främst med upphandling av bussar men även med olika utvecklingsfrågor.

På Ekonomi, Personal, Fastighet finns en mängd olika funktioner. Man jobbar bl.a med ekonomi, redovisning och löner, rehabilitering och friskvård. Personalplanering, säkerhetsfrågor, fastighets- och miljöfrågor, utbildning och rekrytering.