Administration

På administrationen utförs en mängd olika arbeten.
Här kan man bl. a. jobba som

  • Trafikledare – inre och yttre tjänst som leder trafiken i realtid. Finns alltid på plats när vi har bussar i trafik och har som sin huvudsakliga uppgift att stödja förarna så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt.
  • Trafiksupport – jobbar med skador och försäkringsärenden, arbetskläder mm.
  • Personalplanerare/personalkoordinator – ser till att det finns förare på alla tjänster. Förutom schemaläggning jobbar man även med huvudsemesterplanering, ledighetsansökningar mm.
  • Löneadministratör – jobbar med löneutbetalningar, lönestatistik mm.
  • Kommunikatör/informatör - jobbar med intern och extern kommunikation t.ex. information till alla anställda via mail, sms och intranät men även varumärkesfrågor mm.
  • Kundsupport - jobbar med kundsynpunkter, hittegods mm.
  • På HR-avdelningen finns diverse stödfunktioner gällande rehab- och friskvård, rekrytering och utbildning mm.