Service

I Servicehallen jobbar ett 20-tal medarbetare. De sköter om den dagliga servicen och gör bussen klar för trafik.

De första bussarna lämnar garaget redan vid 04.30 på vardagarna. De har då tankats, städats både in- och utvändigt samt fyllts på med bl.a spolarvätska och olja. De som jobbar i Servicehallen gör även enklare reparationer och säkerhetskontroller på bussen. 

Här jobbar man mest kvälls- och nattetid eftersom det är då bussar finns tillgängliga.