Kontraktssignering för EU-bidrag CEF-blending

2019-04-02

Svealandstrafiken AB har tillsammans med Europeiska kommissionen - Innovation and Networks Executive Agency (INEA) signerat kontraktet gällande medfinansiering av ”Svealand Public Transport infrastructure roll-out for biogas and electric buses”.

På Svealandstrafiken AB arbetar vi sedan länge med våra miljömål för att bidra till minskade koldioxidutsläpp, vilket ökar samhällsnyttan för våra medborgare och ger stolta ägare. Därför gläds vi över stödet för våra pågående biogas/el investeringar.

Redan år 2004 började omställningen till biogas som drivmedel för våra fordon. Sedan juni 2016 är vår trafik helt fossilfri i Västmanlands län. Med hjälp av bidraget utvidgar vi vårt vinnande koncept till Örebro län.

För mera information kontakta:

Geert Schaap
Chef hållbarhet och strategiska projekt
Telefon: +46 21 470 18 60
Epost: 
geert.schaap@svealandstrafiken.se

Peter Liss
VD
Telefon: +46 21 470 18 70
Epost: 
peter.liss@svealandstrafiken.se 
Vänstra bilden Peter Liss, VD, Svealandstrafiken AB Christian Faure, Head of the CEF Transport Unit, European Commission, Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Vänstra bilden Peter Liss, VD, Svealandstrafiken AB Christian Faure, Head of the CEF Transport Unit, European Commission, Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Högra bilden Geert Schaap, Projektkoordinator Kenneth Holmstedt, Styrelseordförande, Svealandstrafiken AB Christian Faure, Head of the CEF Transport Unit, European Commission, Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Peter Liss, VD, Svealandstrafiken AB Marie Brattström, före detta, Hållbarhetschef och Projektledare, Svealandstrafiken AB Per Olof Lingwall, Nationell koordinator CEF Transport, Trafikverket

Högra bilden Geert Schaap, Projektkoordinator Kenneth Holmstedt, Styrelseordförande, Svealandstrafiken AB Christian Faure, Head of the CEF Transport Unit, European Commission, Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Peter Liss, VD, Svealandstrafiken AB Marie Brattström, före detta, Hållbarhetschef och Projektledare, Svealandstrafiken AB Per Olof Lingwall, Nationell koordinator CEF Transport, Trafikverket