Trygg Resa

För att öka säkerheten i bussarna har vi säkerhetsbälten i samtliga våra Landsortsvagnar. En röst i högtalaren påminner alla om bältesanvändning. Vi har även dekaler i bussen om påminner extra om detta.

I våra bussar har vi fästremmar för barnvagnsplatsen för att öka säkerheten för barnvagnarna. Sitt/stå alltid vid din barnvagn under färd.

För att undvika olyckor i bussen sitt eller stå så stadigt som möjligt. Tänk på att chauffören kan tvingas till hastiga inbromsningar.
 
Samtlig personal alkohol och drogtestas kontinuerligt.

I bussarna finns det ett flertal inspelningskameror för kundernas och förarnas säkerhet.

Vi har ett av dom högsta betyg av Svensk Bilprovning, och vi gör kontinuerligt bromsprov på våra bussar i samband med service.

Vi har alltid vår centrala trafikledning bemannad när vi har fordon ute i trafiken.