Välkommen till Svealandstrafiken

Välkommen till Svealandstrafiken

Svealandstrafiken utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanlands län och Örebro län, och det gör vi antingen i egen regi eller via några av våra upphandlade underentreprenörer. Vi har idag över 1100 medarbetare och finns representerade på depåer och kontor runt om i bägge länen. 

Varje dag kör vi mer än 65 000 resenärer till jobbet, skolan och hem igen - tryggt och säkert. Det är så vi vill att det ska kännas att resa med oss. 

Hos oss finns många olika yrkesgrupper samlade under ett och samma tak, och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt arbete – alltid med målet att ha nöjda resenärer, stolta medarbetare och ägare. Vi värnar om klimatet och skapar bestående värden genom att våra bussar körs fram punktligt, tryggt och säkert. 

 

”Vi är bäst på det vi gör - och vi levererar den bästa resan”

 

Så hanterar vi personuppgifter

Visselblåsarfunktion