Välkommen till Svealandstrafiken

Välkommen till Svealandstrafiken

Svealandstrafiken utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanlands län och Örebro län, och det gör vi antingen i egen regi eller via några av våra underentreprenörer. Vi har idag över 1100 medarbetare och finns representerade på depåer och kontor runt om i bägge länen. 

Hos oss finns många olika yrkesgrupper samlade under ett och samma tak. Och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt arbete – alltid med målet att ha nöjda resenärer, stolta medarbetare och ägare. Vi värnar om miljön och skapar bestående värden genom att våra bussar körs fram punktligt, tryggt och säkert. 

 

”Vi är bäst på det vi gör - och vi levererar den bästa resan”

 

Så hanterar vi personuppgifter

Visselblåsarfunktion