Om Svealandstrafiken

Vi gillar människor! Och varje dag kör vi mer än 65 000 resenärer till jobbet, skolan och hem igen - tryggt och säkert, det är så vi vill att det ska kännas att resa med oss.

För oss kommer alltid säkerheten i första hand – både för våra resenärer och för våra 1 100 medarbetare. Det känns också lite extra bra att av våra drygt 320 fordon drivs 25 på del och resten på biogas. 

Mångfald är viktigt för oss och i vårt team ingår medarbetare från jordens alla hörn. Och även om vi har en bit kvar, är vi stolta över att vara bland de företag i branschen som har störst andel kvinnliga medarbetare. 

Är du intresserad av att bli en del av oss? På vår karriärsida kan du se våra lediga tjänster eller skicka in en spontan ansökan 

Välkommen ombord!

Vår fordonsflotta

På Svealandstrafiken värnar vi om miljön och vårt klimat. Vår största miljöpåverkan är kopplad till vilket drivmedel vi använder och vilka utsläpp vår trafik skapar. Vi strävar därför efter att alla våra fordon ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär att vårt mål är att endast ha fordon som drivs av fossilfritt bränsle. Vi har redan kommit en mycket god bit på väg.

Biogas framställs ur organiskt avfall och vallgrödor. Den används främst som drivmedel för bussar, sopfordon och personbilar. Biogasen går via rörledningar i marken till Svealandstrafiken AB:s två stora depåer där man fyller på bussarnas tankar. Till de minde depåerna levereras den med lastbil. Mängden gas som en buss kan tanka motsvarar ungefär 45 - 75 mils körning beroende på bussmodell. 

HVO, Hydrogenated vegetable oil, är en typ av fossilfri biodiesel som kan ersätta fossil diesel med 100%

El – Flexlinjens bussar i Västerås drivs med el och laddas i depå. Räckvidd 150 km.

Vi har idag 322 st fordon för passagerartrafik, 8 av dem är El-drivna, 5 st drivs av HVO, resten drivs av Biogas. 

Vårt uppdrag

 

 

Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen.

Uppdraget får vi av regionernas kollektivtrafikmyndigheter. Vi kör såväl stadstrafik som regiontrafik, antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Vi levererar en helhetslösning från ax till limpa - hos oss finns kompetens inom hela processen. 

Vi är navet mellan våra ägare och resenärerna. All busstrafik bedrivs sedan under två olika tjänstevarumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro.

Hållbarhet - en självklarhet

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är en naturlig del av vår verksamhet. Med utgångspunkt i våra värderingar tar vi ett aktivt ansvar för att skapa hållbara värden för våra kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, partners och inte minst för samhället vi verkar i. 

2004 började vi köra biogasdrivna fordon och idag har vi 93,5 % biogasbussar och 2,5 % elbussar. Till övriga 4 % av våra bussar använder vi fossilfri diesel. I och med det uppnår vi våra uppdragsgivares mål om att ha fossilfri kollektivtrafik 2030 i god tid! Genom våra avtal med underentreprenörer utnyttjas samhällets samlade bussflotta på ett mer optimalt sätt.

Vi är stolta över att ha 16 % kvinnor i vår förarkår, jämfört med 14 % i branschen. Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete som till stor del bygger på att vi sedan 2012 driver en egen körskola.

Här hittar du vår Hållbarhetsredovisning. Här hittar du vår Årsredovisning.

Trygga medarbetare och kunder 

Det är viktigt att våra medarbetare känner sig trygga under sitt arbetspass. Vårt resursteam finns till hands för våra förare och för våra kunder från eftermiddag till kväll och natt. Medarbetarna som arbetar i resursteamet är förare som fått särskild utbildning för att finnas tillhands på nära håll om något skulle hända.

Alla våra förare har dessutom tillgång till en larmfunktion via Rakel – samma radiosystem som polisen och ambulansen använder. Vi har en trafikledning som alltid finns tillgänglig och som hjälper föraren om det skulle uppstå problem i trafiken, med bussen eller i mötet med en kund. 

Vi lovar dig som reser med oss en trygg och säker resa. För att kunna hålla det löftet så är det viktigt att våra medarbetare kontinuerligt uppdaterar sina yrkeskunskaper. Vi anordnar regelbundet olika internutbildningar, både teorilektioner och praktiska övningar som till exempel brandsläckning, hjärt-lungräddning och halkkörning. Bemötande är också en viktig del i våra återkommande utbildningar. 

Vi har nolltolerans mot droger hos oss på Svealandstrafiken. Alla våra medarbetare alkoholtestas innan de kör ett fordon. Vi genomför även oförberedda drogtester kontinuerligt.

Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss? Här kan du läsa intervjuer med några av våra medarbetare

Vår ledningsgrupp

Peter Liss

VD

Tel: 021-470 18 70
Skicka e-post till Peter

Peter Beckman

Produktionschef

Tel: 021-470 18 51
Skicka e-post till Peter

Martina Linblom Alanko

Hållbarhetschef

Tel: 019-760 63 50
Skicka e-post till Martina

Mattias Ceder

Ekonomichef

Tel: 019-760 63 51
Skicka e-post till Mattias

Jenny Svensson

HR Chef

Tel: 021-470 18 68

Skicka e-post till Jenny

Thony Lundberg 

Chef trafikplanering

Tel: 019-760 63 40
Skicka e-post till Thony

Malin Wagerman

Affärsutveckling,
Chef kommunikation & digitalisering
Tel: 070-417 18 69
Skicka e-post till Malin

Geert Schaap

Chef teknik & innovation
Tel: 021-470 18 60
Skicka e-post till Geert

Vår styrelse

Nils-Eric Gustavsson

Ordförande

Björn Johansson

Ledamot

Staffan Braw

Ledamot

Charlotte Wäreborn-Schultz

Ledamot

Cecilia Aldén

Ledamot

Camilla Petersen

Ledamot

Maria Åkesson

Ledamot

Per Östblom

Ledamot

Katrin Larsson

Suppleant

Anders Jackson

Suppleant