Bilder och loggor för nedladdning

Högerklicka på bilden och välj "Spara som" för att spara ned på datorn. 

Ange "Foto: Svealandstrafiken" om du väljer att publicera någon av bilderna. Har du frågor eller specifika önskemål om bilder är du välkommen att kontakta Lina Tiger Härnström, 021-470 18 55 eller lina.tiger@svealandstrafiken.se

Lina Tiger Härnström
Kommunikations- och digitaliseringschef

Geert Schaap
Chef Teknik och innovation

Peter Liss
VD

Carola Lilja
HR-chef

Mattias Ceder
Ekonomichef

Martina Lindblom Alanko
Hållbarhets- och Inköpschef

Peter Beckman
Produktionschef

Thony Lundberg
Chef trafikplanering